Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

?Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.?

Łk 2, 16-19


1-go stycznia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Maryi, które było niegdyś świętem ku czci Jezusa (tak zwanym Obrzezaniem Pańskim). Zostało oficjalnie ustanowione w 1931 roku przez Piusa XI i obchodzimy je jako ostatni dzień w oktawie Bożego Narodzenia.

W bardzo szczególny sposób wspominamy Maryję jako Matkę, która swoją opieką oraz miłością otacza cały Kościół. Bogurodzica jako pierwsza rozważała Słowo, wsłuchiwała się w Boży głos i pozwalała Mu działać, wydając obfity owoc. Pozostała przy tym delikatna, Niepokalanie Poczęta i w cichości własnego serca rozważała tajemnicę Boskiego Planu.

Jest dla nas symbolem prawdziwego oddania się Woli Bożej. W szczególny sposób pokazuje, aby wsłuchiwać się w każde Słowo dane od Ojca, szukać Go w zwyczajnych wydarzeniach, spotkaniach oraz rozmowach z drugim człowiekiem. Przede wszystkim, uczy nas wypełniać Je na co dzień, żyć i dzielić się Nim z innymi.


Na ten Nowy Rok ślemy wszystkim najlepsze życzenia, abyśmy mogli, tak jak Maryja, wsłuchiwać się w Słowa Ojca i dobrze rozeznawać własne powołanie.

Dużo radości i wytrwałości na każdy dzień oraz wielu Łask Bożych. Aby nawet w najciemniejszej chwili wiara niosła światło i siłę do przekraczania życiowych przeszkód!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ