Naruszanie praw pracowniczych –kto ponosi za nie odpowiedzialność karną?

Naruszanie praw pracowniczych to niestety ostatnimi czasy dość powszechne zjawisko. Jeśli działania ze strony pracodawcy są uporczywe i złośliwe to pracownicy szukają pomocy u prawnika, popularne usługi prawnicze gliwice kierują w imieniu pokrzywdzonych szereg wniosków na mediacje ale i do sądu. Częstym błędem jest kierowanie tego typu spraw do sądu pracy nie wiedząc, że ustawodawca […]