Relacja z pierwszego dnia XXII SMAP-u w Brzozowie

„Błogosławieni czystego serca” – pod takim hasłem rozpoczęliśmy XXII Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które
w tym roku odbywa się w Brzozowie. Wieczorem w każdym kościele stacyjnym uroczyście zawiązaliśmy wspólnotę. Pierwszy dzień przeżywaliśmy pod hasłem ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Podczas liturgii Słowa rozważaliśmy fragment Księgi Wyjścia mówiący o tym, jak Izraelici zbudowali złotego cielca i oddawali mu cześć. W czasie drugiego czytania mogliśmy słyszeć słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian. Apostoł odwołuje się w nich do sytuacji ze Starego Testamentu, wspominając także wędrówkę Izraelitów przez pustynię, podczas której odwracali się od Boga. Napomina, aby strzec się bałwochwalstwa. Natomiast Ewangelia mówiła o kuszeniach Jezusa przez szatana na pustyni. Biskup Adam Szal, który przewodniczył temu nabożeństwu w brzozowskiej Kolegiacie, podczas homilii bazował na tamtych zdarzeniach. Mówił o tym, co dla dzisiejszego człowieka jest ważne i co jest obecnie bożkiem, naszym złotym cielcem. Pan Bóg jest zawsze z nami, mimo że często wydaje nam się, iż tak jak Izraelici, Mojżesz, czy Pan Jezus, jesteśmy sami na pustyni. Człowiek nie potrafi docenić Bożej obecności, dlatego szuka sobie bożków, ulega pokusom. Biskup podkreślił, że dzisiejsza Ewangelia jest komentarzem do obu czytań, ponieważ ?Pan Bóg posyła swojego Syna, jako drugiego Mojżesza, który staje przed nami na początku swojej publicznej działalności i kierowany Duchem Świętym pokazuje nam jak trzeba postępować wobec tych bożków, które stawia nam współczesny świat i nasze codzienne życie.”

Symbolicznym wyrazem deklaracji zerwania ze wszystkimi bożkami, które zniewalają młodego człowieka, było rozbicie figury złotego cielca. Następnie odbył się obrzęd Komunii Świętej; poprzez przyjęcie Pana Jezusa mogliśmy potwierdzić, że jest On naszym jedynym Bogiem. Na koniec Diakonia Muzyczna nauczyła wszystkich hymnu tegorocznego SMAPu – pieśni ,,Czyste serce”. Radośni oraz pełni zapału wróciliśmy do domów, aby odpocząć i nabrać sił. Jutro czeka nas bowiem bardzo długi i emocjonujący dzień.

Wszystkie materiały zostały przygotowane i opracowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i internetową telewizję KSM AP iTV 2015 ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ