Operacje zaćmy Warszawa

Postępujące zmętnienie soczewki oka odkrywa zwykle okulista, gdy zgłosimy się do niego na rutynowe badania kontrolne. Pacjent dopiero wtedy udaje się do lekarza, gdy objawy choroby dadzą się we znaki. Może to być pogorszone widzenie, brak ostrości, rozmyty obraz co utrudnia mu wykonywanie codziennych czynności. Główną i najczęstszą przyczyną powstawania zaćmy (aż 99%) jest proces starzenia się.  Choroba rozwija się bardzo wolno i bezboleśnie przez lata.

W badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano, że prawie 40 proc. mężczyzn i ok. 45 proc. kobiet po 74 r. ż. ma zaćmę, która pogarsza ich ostrość wzroku. Nie ma odpowiednich danych dotyczących polskiej populacji. Szacuje się, że choruje na nią u nas ok. 800 tys. osób.

Na początku pacjent zaczyna trochę gorzej widzieć. Nie pomaga nawet ciągłe przecieranie okularów. Obraz jest bardzo rozmyty, chorzy opowiadają, że w słoneczny dzień widzą jak błyskawice przebiegają im przed oczami. Gdy dni są pochmurne widzą znacznie lepiej. Niestety z czasem wzrok pogarsza się tak mocno, że trudno już wykonywać codzienne czynności. Zaćma powoduje stopniowe pogorszenie ostrości wzroku, aż może dojść do prawe całkowitej utraty widzenia. Zaćma, czyli mętnienie soczewki, jest naturalnym objawem starzenia, tak jak zmarszczki czy siwe włosy. Katarakta w 90 proc. jest wynikiem starzenia się tzw. zaćma starcza. Rzadko pojawia się przed 60, najczęściej ok. 80-tki.

Zaćma nabyta może być dzielona także ze względu na stopień zaawansowania. Rozróżniane są takie stadia choroby, jak: zaćma początkowa, zaćma niedojrzała, zaćma dojrzała. Czasami dochodzi także takich stanów jak: zaćma pęczniejąca (soczewka wchłania wodę) oraz zaćma przejrzała gdy włókna soczewki ulegają upłynnianiu. Na podstawie badań, specjalista jest w stanie dokładnie określić stan choroby pacjenta.

Operacja zaćmy Warszawa jest jedynym sposobem leczeniem. Zabieg jest krótki, wykonywany w znieczuleniu miejscowym oka. Pacjent jest świadomy przez cały czas trwania operacji, wie co się dzieje. Zabieg trwa od 15 do 30 minut. Tyle trwa usunięcie zmętniałej soczewki oka i zastąpieniu jej sztuczną.

W czasie operacji chirurg okulista wykonuje niewielkie nacięcie po stronie rogówki, usuwa naturalną zmętniałą soczewkę oka, a następnie zastępuje ją sztuczną soczewką wewnątrzgałkową o odpowiednio dobranych parametrach optycznych. Zabieg jest bezbolesny, pacjent ma podane krople znieczulające i leki uspokajające, które sprawiają, że uczucie dyskomfortu zostaje ograniczone do minimum. Podczas jednego zabiegu operowane jest jedno oko. Na operację drugiego oka mozna sie zgłosić po upływie paru tygodni od pierwszego zabiegu.

Pacjent na pierwsze badanie kontrolne zgłasza się zwykle pierwszego dnia po zabiegu. Zaleca się stosowanie przez 3-4 tygodnie po operacji kropli antybiotyko-steroidowych. Przez trzy miesiące zalecane jest także unikanie wysiłku, gwałtownych wstrząsów.

Post Author: esccopy