Naruszanie praw pracowniczych –kto ponosi za nie odpowiedzialność karną?

Naruszanie praw pracowniczych to niestety ostatnimi czasy dość powszechne zjawisko. Jeśli działania ze strony pracodawcy są uporczywe i złośliwe to pracownicy szukają pomocy u prawnika, popularne usługi prawnicze gliwice kierują w imieniu pokrzywdzonych szereg wniosków na mediacje ale i do sądu. Częstym błędem jest kierowanie tego typu spraw do sądu pracy nie wiedząc, że ustawodawca takie złośliwe naruszenia zezwolił zakwalifikować jako przestępstwo karane w oparciu o Kodeks karny (art. 218), który reguluje zjawisko uporczywego naruszania praw pracowniczych. Usługi prawnicze w takim przypadku polegają nie tylko na doradztwie, ale sporządzaniu pism procesowych, kierowaniu w gromadzeniu dowodów no i reprezentowaniu klienta w sądzie. Sprawca narażony jest na karę grzywny, ograniczenia a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Zagadnienie to zazwyczaj odnosi się do naruszania w sposób złośliwy i uporczywy praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy czy ubezpieczenia społecznego. Jest to np. odmowa ponownego przyjęcia do pracy, gdy zadecydował o tym właściwy organ, za niewykonanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia i świadczenia (po wyroku sądu).

Kto odpowiada za ten czyn?

Za takie przestępstwo odpowiada najczęściej sam pracodawca albo osoba wyznaczona przez niego do wykonywania spraw w określonym zakresie. Jest to przestępstwo indywidualne. Przeciw nim skierowany jest przez prawnika pozew a następnie kierowany akt oskarżenia do sądu.

Post Author: esccopy