Ks. Lubowicki nowym Asystentem Generalnym KSM

www.drohiczynska.pl

Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki będzie nowym Asystentem Generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zastąpi ks. kan. Zbigniewa Kucharskiego, który został dyrektorem Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA.

Decyzję o nominacji ks. Andrzeja Lubowickiego na Asystenta Generalnego KSM podjęli księża biskupi zgromadzeni na 376. Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które w dniach 6-7 czerwca br. obradowało w Zakopanem.

Ks. Lubowicki jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej. Urodził się 1 września 1976 r. w Siemiatyczach. W tym samym mieście, 16 czerwca 2001 r., przyjął święcenia kapłańskie. Po trzyletniej pracy duszpasterskiej odbył studia z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz na Wydziale Teologicznym św. Jana Ewangelisty w Palermo. Jego praca doktorska ukazała się w formie książkowej: ?Młodość w służbie Ewangelii. Misja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce?. Od 15 lat pełni funkcję diecezjalnego asystenta KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Jest także m. in. kierownikiem Sekcji Młodzieżowych Organizacji Katolickich, dyrektorem Wydziału Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz pełnomocnikiem ds. projektów przy Krajowej Radzie KSM.

Asystent Generalny odpowiada za pracę Prezydium Krajowej Rady KSM i jest powoływany przez Konferencję Episkopatu Polski. Z ramienia KEP za stowarzyszenie odpowiada także delegat ds. KSM. Obecnie tę funkcję pełni bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Zmiany personalne w KSM

Dzisiejsza nominacja ks. Andrzeja Lubowickiego ma związek z rezygnacją dotychczasowego Asystenta Generalnego KSM, ks. Zbigniewa Kucharskiego, który swoją funkcję pełnił przez dwie kadencje (10 lat). Zgodnie z decyzją ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, bpa Tadeusza Lityńskiego, 1 czerwca br. ks. Kucharski został mianowany pierwszym dyrektorem Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. Agencja, której działalność ogłoszono w połowie 2016 r., powstała w celu wsparcia duszpasterstwa młodzieży i ma nie tylko informować, ale także być inspiracją do poszukiwania nowych pomysłów dla księży, katechetów i samej młodzieży. Ma przy tym inspirować do większej aktywności w lokalnych środowiskach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ