Dział spadku – co to jest?

Z działem spadku mamy do czynienia wtedy, gdy jesteśmy spadkobiercą. Czym dokładnie jest dział spadku?

Dział spadku jest jednym z ważnych elementów postępowania spadkowego. Wielu spadkobierców nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, czym tak naprawdę jest dział spadku, a także jak można go przeprowadzić.

Dzisiaj, aby wykonać dział spadku, nie trzeba udawać się do sądu – można zrobić to także w kancelarii notarialnej. Taką usługę świadczy między innymi kancelaria notarialna w Łodzi Maciej Krakowiński oraz Magdalena Krakowinska.

Czym zatem jest dział spadku? Zapraszamy do sprawdzenia!

Dział spadku – podstawowe informacje

Dział spadku jest pojęciem prawnym, które odnosi się do wyznaczenia wartości majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, a także do podziału spadku pomiędzy spadkobierców.

Gdy wcześniej miała miejsce wspólność majątku spadkowego, jeśli spadek otrzymało kilku spadkobierców, umowa o dział spadku zatrzymuje wspólność i dzieli spadek na odpowiednie części.

Dział spadku dotyczy jedynie aktywów, natomiast nie można podzielić długów spadkowych. Dochodzi wówczas do proporcjonalnej odpowiedzialności za długi spadkowe w zależności od udziałów w spadku.

Dokładne informacje związane z działem spadku znajdują się w Kodeksie cywilnym, a dokładnie w artykułach księgi „Wspólność majątku spadkowego i dział spadku”.

Dział spadku można przeprowadzić na dwa sposoby

Podział spadku może nastąpić na dwa sposoby, a mianowicie umownie lub sądowo.

W pierwszym przypadku spadek dzielony jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy spadkobiercami. W drugim celem jest uzyskanie orzeczenia sądowego.

Umowny dział spadku możliwy jest jedynie wtedy, gdy każdy spadkobierca zgadza się co do takiego podziału. Jeśli pojawiają się spory, wówczas stwierdzenie nabycia spadku u notariusza na drodze działu umownego nie jest możliwe – konieczne będzie orzeczenie sądowe.

Sądowy dział spadku możliwy jest również w sytuacji, gdy spadkobiercy zgadzają się co do podziału majątku, niemniej jednak warto pamiętać o tym, że dział spadku u notariusza jest wtedy szybszą i bardziej komfortową metodą.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą dział spadku?

Gdy spadkodawca pozostawia po sobie spadek, który otrzymują różni spadkobiercy w formie wspólnego majątku, na przykład nieruchomości, wówczas przeprowadzenie działu będzie skutkowało w zniesieniu wspólności majątku i przekazaniu spadkobiercom odpowiednich części majątku.

Oprócz tego nabycie spadku u notariusza albo sądowo ma znaczenie także dla osób trzecich, na przykład dla wierzycieli. W konsekwencji dochodzi do zmiany zasad odpowiedzialności za długi spadkowe, o czym wspominaliśmy już wcześniej. W takiej sytuacji każdy ze spadkobierców bierze na siebie odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku odpowiadającego mu udziału w spadku.

Dział spadku – wybierz dobrego notariusza

Chcesz podzielić spadek u notariusza? W takim przypadku warto znaleźć dobrej kancelarii notarialnej!

Usługi tego rodzaju oferują wszyscy notariusze na terenie całego kraju, dlatego możemy wybrać się do dowolnej kancelarii. Gdy interesuje nas dobry notariusz Łódź to jedno z wielu miast, gdzie możemy otrzymać jego wsparcie.

Podsumowując, notariusz także może przeprowadzić podział spadku. W tym celu należy udać się do kancelarii notarialnej i spełnić odpowiednie wymogi.

Post Author: autor