Współczesna młodzież podbija Warszawa kluby

Warszawa kluby a funkcjonowanie młodzieży. Na co zwrócić uwagę? Szkoła zawsze zajmowała i nadal zajmuje dominującą pozycją wśród instytucji i placówek prowadzących planową i systematyczną działalność oświatowo-wychowawcza. Działo się tak niezależnie od tego, że zmieniały się stawiane przed nią cele oraz wyznaczane funkcje, podobnie zresztą jak wypowiadane o niej opinie, na przykład w odniesieniu do […]